SikaWaterstop O-32 - водоспираща лента, 15 м

Sika®-Waterstop са еластични водоспиращи ленти на базата на пластифициран PVC, за уплътнение на конструктивни и дилатационни фуги в бетонни конструкци. Предлагат се в широка гама размери и видове, в зависимост от тяхната употреба. Sika®-Waterstop се използват за хидроизолация на конструктивни и дилатационни фуги в бетонови конструкции, както и водозадържащи конструкции, включително резервоари, канали, напоителни системи, язовири, плувни басейни и др. Освен това могат да се използват и за хидроизолация на фуги в сгради и съоръжения, включително фундаменти, подземни паркинги, канали, морски диги и др.