SikaLatex Emulsion - бетон контакт, 4 кг

Водоразредима, синтетична емулсия за създаване на сцепление към строителни разтвори и мазилки.