НачалоПродуктиСТРУКТУТРНИ ЛЕПИЛА И МАТЕРИАЛИ ЗА АНКЕРИРАНЕ - SIKA

СТРУКТУТРНИ ЛЕПИЛА И МАТЕРИАЛИ ЗА АНКЕРИРАНЕ - SIKA

Sikadur-31 CF Normal - двукомпонентно епоксидно лепило, 1,2кг
Sikadur®-31 CF Normal е двукомпонентно, тиксотропно, конструктивно лепило и саниращ състав, на базата на комбинация от епоксидни смоли и специални пълнители. Предназначен е за употреба при температури между +10°C и +35°C. Може да се полага върху влажни основи.
Виж повече
Sikadur-31 CF Normal - двукомпонентно епоксидно лепило, 6 кг
Sikadur®-31 CF Normal е двукомпонентно, тиксотропно, конструктивно лепило и саниращ състав, на базата на комбинация от епоксидни смоли и специални пълнители. Предназначен е за употреба при температури между +10°C и +35°C. Може да се полага върху влажни основи.
Виж повече
Sikadur-31 CF Rapid - двукомпонентно епоксидно лепило, 6 кг
Sikadur®-31 CF Rapid е двукомпонентно, тиксотропно, конструктивно лепило и саниращ състав, на базата на комбинация от епоксидни смоли и специални пълнители. Предназначен е за употреба при температури между +5°C и +20°C. Може да се полага върху влажни основи.
Виж повече
SikaАnchorfix-1 - химически анкер, 300 мл
Двукомпонентно анкериращо лепило, несъдържащо стирол и разтворители, на метакрилатна база.
Виж повече