Работни фуги

SikaWaterstop V-20 - водоспираща лента, сива, 30 м
Sika®-Waterstop са водоспиращи профили от PVC за уплътнение на фуги
Виж повече
SikaWaterstop V-24 - водоспираща лента, сива, 30 м
Sika®-Waterstop са водоспиращи профили от PVC за уплътнение на фуги
Виж повече
SikaWaterstop AR-20 - водоспираща лента, сива, 15 м
Sika®-Waterstop са водоспиращи профили от PVC за уплътнение на фуги
Виж повече