Добавки за разтвори

Sika-1 - течна добавка за водоплътност, 30 кг
Водоуплътняваща химическа добавка за строителни разтвори. Не променя времесвързването на цимента.
Виж повече
Sika-1 - течна добавка за водоплътност, 6 кг
Водоуплътняваща химическа добавка за строителни разтвори. Не променя времесвързването на цимента.
Виж повече
Sika-4A - суха добавка за бързо втвърдяване на цимента, 35 кг
Бързо свързваща химична добавка за предварително уплътняване на водни инфилтрации и за ускоряване на втвърдяването на циментови продукти.
Виж повече