Дисперсионно лепило за плочки

LUGATO - висококачествено дисперсионно лепило за плочки 10 кг
LUGATO - Drauf + Sitzt Dipersionskleber е готово за употреба, висококачествено лепило за плочки, без загуби на материал, може да се изчисли точно. Дори плочки с големи размери, напр. 20x30 см, не се плъзгат и на милиметьр. Лепи и нови върху стари плочки и плочки върху неустойчиви основи, напр. плоскости от ПДЧ. Достатъчно за голям обхват поради ниския разход. Не съдържа разтворители. Отделя малко количество емисии (ЕМIСОDЕ (стандарт за безопасни за здравето строителни продукти- бел. прев.) ЕС 1). С клас на качество D1ТЕ-съгласно ЕN 12004. За закрити помещения.
Виж повече
LUGATO - висококачествено дисперсионно лепило за плочки 6 кг
LUGATO - Drauf + Sitzt Dipersionskleber е готово за употреба, висококачествено лепило за плочки, без загуби на материал, може да се изчисли точно. Дори плочки с големи размери, напр. 20x30 см, не се плъзгат и на милиметьр. Лепи и нови върху стари плочки и плочки върху неустойчиви основи, напр. плоскости от ПДЧ. Достатъчно за голям обхват поради ниския разход. Не съдържа разтворители. Отделя малко количество емисии (ЕМIСОDЕ (стандарт за безопасни за здравето строителни продукти- бел. прев.) ЕС 1). С клас на качество D1ТЕ-съгласно ЕN 12004. За закрити помещения.
Виж повече
LUGATO - висококачествено дисперсионно лепило за плочки 4 кг
LUGATO - Drauf + Sitzt Dipersionskleber е готово за употреба, висококачествено лепило за плочки, без загуби на материал, може да се изчисли точно. Дори плочки с големи размери, напр. 20x30 см, не се плъзгат и на милиметьр. Лепи и нови върху стари плочки и плочки върху неустойчиви основи, напр. плоскости от ПДЧ. Достатъчно за голям обхват поради ниския разход. Не съдържа разтворители. Отделя малко количество емисии (ЕМIСОDЕ (стандарт за безопасни за здравето строителни продукти- бел. прев.) ЕС 1). С клас на качество D1ТЕ-съгласно ЕN 12004. За закрити помещения.
Виж повече
LUGATO - висококачествено дисперсионно лепило за плочки 1 кг
LUGATO - Drauf + Sitzt Dipersionskleber е готово за употреба, висококачествено лепило за плочки, без загуби на материал, може да се изчисли точно. Дори плочки с големи размери, напр. 20x30 см, не се плъзгат и на милиметьр. Лепи и нови върху стари плочки и плочки върху неустойчиви основи, напр. плоскости от ПДЧ. Достатъчно за голям обхват поради ниския разход. Не съдържа разтворители. Отделя малко количество емисии (ЕМIСОDЕ (стандарт за безопасни за здравето строителни продукти- бел. прев.) ЕС 1). С клас на качество D1ТЕ-съгласно ЕN 12004. За закрити помещения.
Виж повече