Дилатационни фуги

SikaWaterstop DR-32 - водоспираща лента, 15 м
Sika®-Waterstop са водоспиращи профили от PVC за уплътнение на фуги
Виж повече
SikaWaterstop М-25 - водоспираща лента, 15 м
Sika®-Waterstop са водоспиращи профили от PVC за уплътнение на фуги
Виж повече
SikaWaterstop O-20 - водоспираща лента, 15 м
Sika®-Waterstop са водоспиращи профили от PVC за уплътнение на фуги
Виж повече
SikaWaterstop O-25 - водоспираща лента, 15 м
Sika®-Waterstop са водоспиращи профили от PVC за уплътнение на фуги
Виж повече