Битумно-каучукова боя

LUGATO - хидроизолираща битумно-каучукoва филтър-боя, черна, 10 л
LUGATO - Schwarzer Blocker Schutzfolie е битумно-каучукова филтьр-боя, която след нанасяне образува високоустойчив филтър със здравина на разкъсване 300 %. Покрива пукнатини с дебелина до 0,7 мм. Запазва еластичността си при температурни амплитуди от -20°С до 100"С. Създава еластичен херметичен слой без фуги при поставяне върху външните повърхности на мазета и фундаменти, където повърхностите образуват пукнатини (фундаменти плочи, балкони и тераси) преди полагане на основна облицовка. Не съдържа разтворители.
Виж повече
LUGATO - хидроизолираща битумно-каучукoва филтър-боя, черна, 2,5 л
LUGATO - Schwarzer Blocker Schutzfolie е битумно-каучукова филтьр-боя, която след нанасяне образува високоустойчив филтър със здравина на разкъсване 300 %. Покрива пукнатини с дебелина до 0,7 мм. Запазва еластичността си при температурни амплитуди от -20°С до 100"С. Създава еластичен херметичен слой без фуги при поставяне върху външните повърхности на мазета и фундаменти, където повърхностите образуват пукнатини (фундаменти плочи, балкони и тераси) преди полагане на основна облицовка. Не съдържа разтворители.
Виж повече